torsdag 10 mars 2011

NYSTARTZONER

Nu ska alliansens förslag om Nystartzoner utredas. Direktiven till utredningen om nystartszoner i stadsdelar med utbrett utanförskap finns här.

ANDERS BORG (M),finansminister, MAUD OLOFSSON (C),näringsminister, och ERIK ULLENHAG (FP), integrationsminister, presenterar idén i SvD den 10 mars och på finansdepartementets hemsida.
Nystartszonerna ska syfta till att öka sysselsättningen i områden som i dag har markant högre arbetslöshet än andra. Utredaren ska lämna förslag på hur sådana områden ska kunna väljas ut och hur olika avgränsningar ska se ut. Företagande och jobb är en nyckel till integration och tillväxt. Därför är det vår förhoppning att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas. De förbättrade villkoren för företag i nystartszonerna ska vara likvärdiga oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Det är genom sänkta skattekostnader, i form av nedsatt bolagsskatt, sänkta socialavgifter och sänkt fastighetsskatt, som drivkrafterna för att driva företag och anställa ska öka.


Utredaren ska utses i dag, torsdag.

Är detta ett förslag från en borgerlig, liberal, icke-socialistik regering?

Att förslaget spelar Sverigedemokraterna rakt i handen borde de väl insett. De anonyma inläggen i Dagens Industri är ingen lustig läsning. Jimmy Åkesson bemöter åtminstone förslaget öppet i SvD.

Och är förslaget förenligt med EUs förbud mot statsstöd?

Skatteverket kommer nog inte att bli lyckligt när gränsdragningen för zonerna ska kontrolleras. Ett härligt område för både fuskare och konsulter.

Om nu insikten finns att
[d]et är genom sänkta skattekostnader, i form av nedsatt bolagsskatt, sänkta socialavgifter och sänkt fastighetsskatt, som drivkrafterna för att driva företag och anställa ska öka
, tag då och sänk eller avskaffa den skatt som bäst tjänar det ändamålet och ger obetydliga skatteintäkter, skapar oerhörda rättsliga och praktiska problem, är ekonomiskt skadlig och helt onödig. Avskaffa bolagsskatten. Gör det generellt och inte bara för vissa geografiska områden. Vaför är det viktigt att ha en beskattning av bolagens vinster? En beskattning av tillväxt!


Och varför tillsätts aldrig den beslutade företagsskatteutredningen. Det är nu snart två månader sedan som direktiven beslutades.

GP
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar