onsdag 16 mars 2011

IRLAND OCH BOLAGSSKATTEN

Gunnar Johnsson skriver insiktsfullt i DN den 16 mars om Irland och bolagsskatten. "Att kväva [det irländska] företagsklimatet genom att höja bolagsskatten vore idiotiskt."

Irlands bolagsskatteinkomster utgör mindre än tio procent av de totala skatteinkomsterna motsvarande drygt 2 procent av BNP. Frankrike med 33 procent bolagsskatt har bolagsskatteinkomster på ca 5 procent av de totala skatteinkomsterna motsvarande 2,5 procent av BNP. I Tyskland med en nominell skattesats på sammalagt knappt 30 procent utgör bolagsskatterna ca 2 procent av de totala skatteinkomsterna motsvarande 0,5 procent av BNP.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar