onsdag 23 mars 2011

LUNDINREGLERNA AVSKAFFAS

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att de s.k. Lundinreglerna avskaffas. Reglerna infördes 1966 för att stävja vissa förfaranden som medförde att dubbelbeskattningen av aktiebolagsvinster kunde undgås. Sedan länge har andra skatteregler ändrats så att Lundinreglerna blivit onödiga. Tillämpningen av Lundinreglerna torde också i normalfallet ha kunna undvikas, men inneburit att skattesystemet innehåller regler som på grund av okunskap eller förbiseende kan leda till en trippelbeskattning av företagsvinster.

Reglerna föreslås upphävda fr.o.m. 2012.

På tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar