tisdag 23 februari 2021

O & B 18 SKRUPLER

 Tove Lifvendahl, som brukar formulera sig väl, har den 22 februari skapat en ny ordkonstruktion i SvD.

Vissa studieförbund har, enligt henne, "blivit en guldkista för skrupellösa att ösa skattemedel ur".

Det ord hon avsett är skrupelfri, men hon blandar bort sig med "skrupulös", som är raka motsatsen, samvetsgrann. Lös betyder inte lös som i löskokt utan är en försvenskning av den franska adverbändelse, som på svenska motsvaras av -lig.

Lös i skrupellös skulle innebära att personen saknar saknar sina skrupler.


O & B 17