måndag 7 mars 2011

SKATTEFÖRDEL FÖR TALLINK

Dagens Industri jämför den 7 mars Tallink med Viking Line.

För ett år och tre måndader sedan såg det riktigt mörkt ut för Tallink. "Tallink i bankernas våld - kan inte betala jätteskulden", skrev DI den 16 februari 2009. Omstruktureringen av Tallink efter finanskrisen medförde strängare krav från bankerna på bättre resultat och att företaget inte kan lämna utdelning utan bankernas tillåtelse. Det gör å andra sidan att bolaget inte behöver betala någon skatt. Återhämtningen och tillväxten går därför snabbare. Skatteförmånen för Tallink är betydande jämfört med Viking Line som måste betala 26 procent i skatt på vinsten.

Vad var bäst? Att Tallink överlevde och bankerna fick betalt eller att Estland skulle ha fått bolagsskatt?

Varför inser inte flera skadan av den onödiga bolagsskatten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar