fredag 13 juli 2012

BILPROVNINGEN SÄLJS UT

Svensk Bilprovning har sålt 70 provningsstationer för 375 miljoner kronor. I och för sig kan man väl fundera över det rimliga att sälja ut en typisk myndighetsuppgift till privata ägare, men så är det bestämt och kanske kan konkurrenstrycket öka effektiviteten.

Vad som hetsar upp opinionen är att köparen, det börsnoterade företaget Opus Produx (noterat på Fist North), delvis ägs av ett cypriotiskt bolag. Det är bolagets vd respektive Asienchef, Magnus Greko och Jörgen Hentschel, som enligt SvD, tillsammans äger det cypriotiska bolaget Fortina Shipping Ltd som via det svenska holdingbolaget AB Kommandoran, äger drygt 15 procent i Opus Produx.

Skattesatsen på Cypern är 10,5 procent och i Sverige 26,3 - inte 23,5 som SvDs ledarskribent Johan Eriksson skriver. Då luktar det skatteplanering och Västerpartiets ledamot i trafikutskottet, Siv Holma, lämnade på torsdagen in en anmälan till Konstitutionsutskottet där hon kritiserar att staten valde att sälja till ett bolag som delvis ägs via Cypern. Anmälan får stöd av Miljöpartiets Stina Bergström, som även hon sitter i trafikutskottet. De störs också av att 170 miljoner kr av köpeskillingen erläggs i form av en revers. – Det är helt oacceptabelt. Vi har varit emot att man säljer Bilprovningen hela tiden och nu har man gett bort den också, säger Stina Bergström. Men man får väl anta/hoppas att säljaren har säkerhet för sin fordran, så någon gåva kan det inte vara fråga om .

Cypern är medlem i EU och dessutom ordförandestat innevarande halvår. Skulle det vara förgripligt att sälja till ett företag i ett sådant land? Landet har en föredömligt låg bolagsskattesats och det är väl tänkbart att den omständigheten kan utnyttjas. Nu är ju avdraget för räntekostnaderna i det cypriotiska bolaget inte så mycket värt, men det går nog att hitta på (och väl motivera) ersättningar från Opus till Fortina.

Så någon skatt från Opux för provningsverksamheten lär det inte bli. Men är det något problem? Beloppsmässigt är det fråga om struntsummor. Den stora vinnaren är Cypern, som får arbetstillfällen med att administrera internationella bolagsstrukturer. Det skulle Sverige också kunna bli genom att ta bort bolagsskatten. Därmed skulle också avkastningar av investeringar i Sverige öka och attrahera utländskt kapital,  samtidigt som en onödig, skadlig och kostsam bolagsskattehantering elimineras.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

SvD
SvD
DN
DN
DN
DN