måndag 2 mars 2015

NOBELPALATSET - IGEN

"Tänk om - banta Nobelcentret", vädjar arkitekten Peder Wallenberg på SvD opinion den 2 mars.


Ja, gör det. Det är alldeles för stort för den placeringen och alldeles för pråligt. Ska något byggas på Blasieholmens udde är det en tillbyggnad för Nationalmuseum.


Jag har ett bättre förslag för Nobelcentrum. Nu när det finns flera stora (kanske alltför många och alltför stora) idrottsarenor i Stockholm behöver Stadion en ny användning. Låt stadionborgen inrama ett Nobelcentrum.