söndag 16 mars 2014

PARKINSONS SVENSKA LAG

"Sikta på välstånd och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning, och du får allt annat än välstånd."

Tack Carl-Johan Westholm för påminnelsen.

SvD

lördag 15 mars 2014

ÄGARSKIFTE I FÅMANSFÖRETAG

Fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gör att generationsskiften i fåmansföretag försvåras. Det kan leda till högre skatt vid försäljning till anhöriga än vid försäljning till utomstående. Det är bl.a. en karensregel som ställer till det.

Regeringen har givit direktiv, Dir. 2014:42, till en utredningsman att se över reglerna.
 
Utredaren ska

kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder

vid ägarskiften till närstående,


analysera om det bör vara neutral beskattning mellan

fåmansföretagsdelägare som genomför ägarskifte inom

respektive utom närståendekretsen, och


föreslå lämpliga förändringar, om de slutsatser som kan

dras av analysen visar att det finns ett behov.
 

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.


SvD

lördag 8 mars 2014

PENSION TILL ANNIKA FALKENGREN

SEB-bankens pensionsavtal med vd Annika Falkengren värt någonstans mellan 110-130 miljoner kronor bryts i förtid skriver SvD den 8 mars. Det ersätts av ett kapitalförsäkringsarrangemang. Det innebär att SEB betalar ut en nära en kvarts miljard till Annika Falkengren och ytterligare 5 personer i ledningen från det gamla avtalet.
Pengarna har betalats ut till en kapitalförsäkringslösning med sedvanliga villkor. Uttag kan ske från 55 år med stegrande villkor, säger Viveka Hirdman-Ryrberg informationschef på SEB.

Så vitt jag förstår utgår inkomstskatt för Falkengren och löneskatter för SEB på det belopp banken betalar till försäkringsbolaget.  Svinaktigt mycket pengar, men bortemot 80 procent går bort i skatt och avgifter.

lördag 1 mars 2014

KONTAMINATION 9

Louise Andrén Meiton och Jonas Fröberg småpratar i SvD den 1 mars om sina SvD-bloggar. Enligt LAM
står vi inför ett vägskäl

Som om det inte vore nog är det
ett vägskäl när ekonomin ska börja klara sig utan kryckor

Det sista är visserligen ingen kontamination, men vad är det för en bild? Vad är det för vägskäl vi står vid? Står ekonomin inför valet att fortsätta på kryckor till vänster och gå själv (på egen hand, är det bäst att tillägga numera, så att ingen tror att jag menar ensam) till höger?

LAM  säger att vi lärde oss av finanskrisen
hur hela världsekonomin hänger ihop i ett gigantiskt spindelnät

Den hänger väl ihop som ett gigantiskt  spindelnät.

Det är visserligen en talspråksmässig ton i artikeln, men när talet kommer i tryck stelnar formuleringarna. Konstigt att personer som har skrivandet till sitt yrke inte har större känsla för hur de formulerar sig.

Nr 8