onsdag 16 mars 2011

BOLAGSSKATTEN ÄR DEN FARLIGASTE SKATTEN

"Bolagsskatten är förmodligen den farligaste skatten vi har för tillväxt och investeringar. Det är den skatt som OECD har framhållit som den som har störst samhällsekonomiskt skadliga effekter", sade finansminister Anders Borg i en kommentar till det förslag till gemensam EU-bolagsskattebas kallad CCCTB, som äntligen presenterats.

Anders Borg har uttryckt oro för att en gemensam skattebas i själva verket kan vara ett sätt att höja bolagsskatten, eftersom de ivrigaste påhejarna har haft en sådan uttalad ambition. "Jag tror inte att vi ska hitta sätt att höja bolagsskatten i Europa."

– Det här är inte första steget mot en gemensam bolagsskatt, sade EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta på en pressträff i Bryssel.

Det kan man nog dessvärre anta att det i själva verket är. I värsta fall är det ett steg mot att införa en särskild EU-skatt.

Svenskt Näringsliv verkar vara positiv till förslaget, men det är för att det ska vara frivilligt. Kravet från deras håll har varit att det ska vara frivilligt för företagen att använda sig av EU-reglerna, att det ska gå att kvitta förluster i ett land mot vinster i ett annat, att det bara ska behövas en deklaration och att EU inte ska lägga sig i vilken skattenivå länderna har.

- Alla fyra kriterierna har uppfyllts, så det är självklart bra, säger SN:s skattechef Krister Andersson om förslaget.

- Men det är så komplicerat att vi nu måste sätta oss ner och räkna på vad det innebär.

En redan extremt komplicerad skatteform skulle alltså bli ännu mer komplicerad.

Stå på dig Anders Borg. Det är mycket bättre att avskaffa denna den farligaste skatten vi har för tillväxt och investeringar. Det finns dessutom en rad andra nackdelar.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar