torsdag 31 mars 2011

ANDERS BORG OCH BOLAGSSKATT FÖR VÄLFÄRDSFÖRETAG

"Jag tycker att alla företag har en moralisk skyldighet att betala skatt i Sverige och det gäller alldeles särskilt om man har offentliga medel i sin verksamhet", säger Anders Borg som är kritisk till riskkapitalbolagens skatteplanering enligt SvD den 31 mars.

Ett bolag kan inte ha någon moralisk skyldighet att betala skatt; det kan bara ha en legal skyldighet. Bolagen konsumerar inte någon välfärd eller allmänna nyttigheter för egen del utan har endast att skapa nyttigheter för samhällsmedlemmarnas välstånd. Ju effektivare det görs, desto bättre för oss alla. Den bolagsskatt bolaget lyckas undvika (inom lagens råmärken) kan - om den inte behövs för företagets tillväxt så att det ännu bättre kan ge oss nyttigheter - delas ut och då beskattas hos aktieägarna. Det är alltså ingen totalförlust för staten att inte beskatta bolagen. Den högre avkastning som uppnås utan skatteavbränningar är bara önskvärd och förbättrar företagens möjligheter att uppnå sina mål.

I stället för att uppröras över att vissa företag lyckas utnyttja rättsreglerna på så sätt att den skatt du trott de skulle betala inte flyter in, bör du avskaffa bolagsskatten. Då finns det inget skattesvinn att uppröras över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar