torsdag 3 mars 2011

EU-FÖRSLAG OM BOLAGSSKATTER

Det beryktade förslaget från EU-kommissionen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) kommer snart att presenteras, skriver Mats Hallgren i SvD den 3 mars.

I dag finns lika många olika skattebaser som det finns medlemsländer, det vill säga 27. För ett bolag med verksamhet i flera EU-länder innebär detta en extra kostnad. Företag måste räkna fram en separat skattebas för varje land. Den vilda floran av bolagsskatter blir därmed ett allvarligt hinder mot en fungerande inre marknad.

Ja, och helt i onödan.

Sannolikt föreslås en sammanräknad skattebas för en koncerns hela verksamhet i EU. En sådan så kallad konsoliderad skattebas (CCCTB) innebär att moderbolaget i en gränsöverskridande koncern skattar för hela verksamheten i moderbolagets hemland. Troligtvis innehåller förslaget också någon form av fördelningsnyckel så att alla berörda EU-länder kan tillgodogöra sig sin del av den inbetalade skatten.

Bevare oss väl. Det blir politiskt slagsmål om fördelningsnyckeln. Och vilket guldläge för konsulterna.

Kommissionen har under många år försökt få medlemsländerna med på en harmoniserad skattebas. Försöken har dock hittills misslyckats eftersom det inte har gått att nå den enhällighet som EU-fördraget kräver i den gemensamma skattelagstiftningen (varje land har vetorätt). Länderna kan själva bestämma sina bolagsskatter, både hur skattebasen ska räknas fram och på vilka procentnivåer skatterna ska ligga.

Anders Borg har tidigare signalerat att han är emot. Bra, stå på dig.

En källa i EU-kommissionen uppger att tolv länder i dag är positiva, däribland Tyskland och Frankrike. Möjligheten finns då att de positiva går före med ett beslut enligt den beslutsmetod som fördraget numera tillåter, som kallas fördjupat samarbete.

Det finns en bättre väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar