tisdag 18 augusti 2015

"SKATTEKLIPP" I HETA IT-BOLAG

Sten Carlsson, reporter på SvD Näringsliv, gör en hönsgård av en fjäder när han i SvD den 18 augusti försöker göra en sensation av att de "hetaste svenska it-bolagen sprider sin stjärnglans över världen men betalar förhållandevis lite bolagsskatt". Längre fram i artikeln konstaterar han att de "flesta av bolagen omsätter miljarder men har långt kvar till lönsamhet - och därmed bolagsskatt". Ja, men då så. Det är ju inte skatt på omsättningen vi har, utan på vinsten.


Några representanter för branschen yttrar sig.
Jag tror det finns en övertro på att beskattningen på ett företags vinster är den stora nyttan för samhället. Den stora nyttan är många kompetenta människor som får arbete i Sverige.
- - -
  Det är högavlönade tjänster, det betalas in arbetsgivaravgifter och de här människorna betalar skatt. Det viktigaste är att bolagen finns. Om de inte gjorde det skulle det vara förfärligt.


Så sant.


Som Carlsson skriver beräknas bolagsskatten "de senaste åren ha bidragit med omkring 90 miljarder kronor till statskassan varje år. Siffran kan jämföras med skatter på arbete, som sammanlagt uppgått till drygt 500 miljarder kronor." Vad menas med den jämförelsen? Borde det vara mer bolagsskatt är löneinkomstskatt? Om, man lägger till skatt på lönekostnader (arbetsgivaravgifter) på 600 miljarder och moms och andra konsumtionsskatter på 500 miljarder, inser man att bolagsskatten inte är någon viktig skatt alls. I de flesta länder motsvarar bolagsskatten endast 5-7 procent av de totala skatterna.


Framgångssagan om dagens snabbt växande it-företag inleds ofta med statliga insatser på IT-området, skriver Carlsson. "Datorsubventioner och satsningar på bredband på 90-talet är typiska förklaringar till att så många svenska teknikbolag i dag når globala framgångar." Tja, kanske det. Men det motiverar inte hans fråga vad statskassan får tillbaka (i form av bolagsskatt). Varför skulle staten ta tillbaka stimulansen? Var det inte meningen att stimulera fram IT-kunnande? Varför ska stödet betalas tillbaka? Och bara av dem som lyckas bra. Om det bara vore tänkt som lån vore det väl enfaldigt att låta gäldenären bestämma villkoren för återbetalning. Och att inte bevaka att krediten används på ett förnuftigt sätt.


Carlsson funderar kring att även om bolagen går med vinst i framtiden, blir det inga skatter - det finns miljardförluster att kvitta mot. Så vinstskatten uteblir.
Ja, tacka för det! Sedan mer än femtio år tillåts förlustutjämning i Sverige, även om det finns en del meningslösa och destruktiva restriktioner. Det ska inte vara mer än den långsiktiga vinsten som beskattas.


Hela artikeln är som skatteupplysning meningslös och sensationssökande. Det är inget konstigt med att företag som inte går med vinst betalar skatt. Det är egentligen konstigt att bolag som går med vinst måste avstå en del av vinsten i skatt.


Avskaffa bolagsbeskattningen.måndag 17 augusti 2015

AKTIV FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPERSFONDER

Andreas Bergh skriver i en kolumn i SvD den 17 augusti om aktiv och passiv förvaltning av fonder. Eftersom all känd information är invägd i marknadspriset kan man teoretiskt inte tjäna på aktiv förvaltning.


Endast den som vet mer än marknaden kan få högre avkastning än den passive. Ju effektivare marknaden är desto svårare är det att veta mer och veta tidigare. När dessutom fondförvaltningen omfattar en så stor andel av börsen är det ännu omöjligare. Det finns för få aktier som fonderna inte redan äger.


Slutsatsen är att man bör välja passiv förvaltning, eftersom man då inte behöver betala för något som inte utförs.


Eller en hedgefond eller liknande, som inte förvaltar noterade aktier och som har komptetenta förvaltare som kan bedöma individuella företag.