onsdag 17 november 2021

BOSTADSBRIST (FÖLJETONG 5)

 Jag har i en serie inlägg kommenterat den s.k. bostadsbristen (senast den 16 augusti). Den 15 november skriver SvD, apropå att Lidingö inte tänker bygga utlovade hyresrätter och att Länsstyrelsen i Stockholm ser ett ökat motstånd mot byggande av hyresrätter i flera kommuner, att det i Stockholms län

 tillkom över 90 000 nya bostäder i länet 2015–2020 samtidigt som befolkningen växte med 200 000.

Det stämmer bra överens med mina iakttagelser i inläggen att det normala är att det i genomsnitt bor 2 personer. Är detta rimligt? Har vi råd med en sådan bostadsstandard? 

torsdag 11 november 2021

O & B 19 FÖRSKYLLAN

Johanna Möllerström ger i en spalt i SvD den 11 november ordet FÖRSKYLLAN en ny innebörd. Kanske ett försök att ge ordet nytt liv. Det finns väl bara i uttrycket "utan egen förskyllan", som enligt SAOL betyder "utan egen skuld el. förtjänst". 

Hon skriver "...samma effekt som när en förälder inleder en uppläxning av sitt barn med en förskyllan som barnet uppfattar som orättfärdig: den uppläxade slutar att lyssna".

Tja, varför inte? Men då måste den hittillsvarande innebörden ogiltigförklaras, eftersom Möllerströms användning av ordet inte går att använda i berömmande syfte, eller för att bara konstatera att någon oavsiktligt åstadkommit något.


O & B 18