måndag 16 september 2019

SÄNKTA SKATTER ETT MÅSTE FÖR EKONOMIN

Endast genom att sänka tillväxthämmande skatter och krympa utgifterna i offentlig sektor kan den svenska ekonomin räddas ur stagnation. Så skriver Christian Ekström, Skattebetalarna, och Nima Sanandaji, utredare, i en debattartikel i SvD den 16 september.

Det finns inget att invända mot vad E och S skriver - bara att de verkar ha glömt bort den mest tillväxthämmande skatten av alla: bolagsskatten, skatten på tillväxten.

Bolagsskatten har själva tillväxten, företagens nettoinvesteringar, som bas. Kameralt är den obetydlig och svarar för ensiffrig andel av de totala skatterna. Reellt ger den i det långa loppet ingenting, eftersom skatten liksom alla andra kostnader övervältras på löntagare, konsumenter och i sista hand på aktieägarna, som -  om skattekostnaden gör avkastningskravet för högt - har alternativet att avstå från investeringar eller flytta verksamheten till ett land med lägre bolagsskatt.
Bolagsskatten är extremt komplicerad. Komplexiteten ger vidsträckt utrymme för tolkning av reglerna, och gång på gång läser vi om tvister där skattemyndigheter och företag har välgrundade uppfattningar som kan skilja sig med hundratals miljoner kronor och mer, och slutligt besked kräver avgörande i domstol - ofta efter åratal av processande. 
Utrymmet för fusk och oegentligheter är stort, eftersom underlaget - styrt av ett omfattande regelverk för redovisning - är omfattande och kräver kvalificerad revision för kontroll.
Problemen förstärks av att bolagsvinsterna dessutom dubbelbeskattas genom beskattningen av utdelningarna. Bolagsbeskattningen belastar skattemyndigheter, domstolar och rättsvårdande myndigheter, men är en guldgruva för skattekonsulter och en lekstuga för akademiker.
Avskaffa bolagsbeskattningen
Se vidare http://niclasvirin.com/varforbeskattassvskt.shtml