fredag 4 mars 2011

INTE BARA JOBBSKATTEAVDRAG

Per Gudmundsson manar på Anders Borg i SvD den 4 mars:
Snart mister reformpaketet från förra mandatperioden sin effekt. Nya steg måste till. Fler jobbskatteavdrag, som ju i början ger hög utväxling per krona men med tiden blir mindre vassa, kan inte vara det enda verktyget.

Skrota värnskatten. Höj brytpunkten för statlig skatt. Sänk arbetsgivaravgifterna. Gör tjänster billigare. Skäms inte för den borgerliga politik som fungerar.

Per, du glömde bolagsskatten.


Gunnar Jonsson skriver samma dag i DN:
Om incitament fungerar för arbetssökande borde drivkrafter vara bra även i andra led av ekonomin. Regelförenklingar är av nöden, men det är svårt att tro att skattenivåer inte skulle ha betydelse för företagandet.


Både regelförenklingar och skattenivåer har betydelse för företagandet. Den största förenklingen och den billigaste stimulansen vore att avskaffa bolagsbeskattningen.

Alliansens skrev i sitt valmanifest från augusti 2010 (p5.2):
Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår är det motiverat att genomföra ytterligare lättnader för att stärka tillväxten. Det gäller bl.a. bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, risk- kapitalavdrag, FoU-avdrag och expertskatt.


Bolagsskatten först.

Varför kommer aldrig företagsskatteutredningen igång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar