söndag 27 augusti 2017

BOSTADSBRIST OCH TOMMA LÄGENHETER - SAMTIDIGT

Linda Nordlund skriver den 27 september en tänkvärd kolumn i SvD under rubriken Bostadsbrist medan lägenheter står tomma. Hon ger en rad exempel på obegripligheten i och effekterna av bostadspolitiken, men beträffande rubrikens påstående konstaterar hon endast att En svårsmält motsägelse är att Sverige snart kommer att ha bostadsbrist och tomma lägenheter, samtidigt.
Hon har rätt, men jag tror att detta gäller redan och sedan lång tid. I en bloggpost i fjol konstaterade jag med stöd av SCBs bostadsstatistik att det år 2014 fanns 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus och 2 miljoner småhus och dessutom 0,2 miljoner specialbostäder (äldreboenden och studentlägenheter) samt 0,6 miljoner fritidshus, av vilka säkerligen många är vinterbonade. Men om vi bortser från de sistnämnda kategorierna och antar att den genomsnittliga hyreslägenheten är dimensionerad för 2 personer och det genomsnittliga småhuset är dimensionerat för 3 personer, verkar det finnas bostäder dimensionerade för minst 11 miljoner människor. Sverige har 10 miljonder invånare.
En genomgång län för län visade att detta inte är ett storstadsfenomen utan gäller i alla län.
Jag skulle tänka mig att den genomsnittliga lägenheten är dimensionerad för 3 personer och det genomsnittliga småhuset för 4 personer. I så fall finns det plats för över 15 miljoner personer.

Är det verkligen bostadsbrist? Hur stor bostadsyta per person har vi egentligen i Sverige?  Hur ser det ut i andra länder?