tisdag 23 februari 2016

ÄR DET BOSTADSBRIST I SVERIGE?

I Sveriges Television (SVT) pågår ett slags kampanj om bostadsbristen. Det finns alldeles för få bostäder vittnar alla om. Allmänheten uppmanas att rapportera sina bostadsbekymmer.
Jag roade mig med att titta på Statistiska Centralbyråns statistik över bostadsbeståndet.
Enligt SCBs bostadsstatistik fanns det år 2014 2,0 milj. småhus, 2,4 milj. lägenheter i flerbostadshus och 0,2 milj. specialbostäder (äldre- och studentboenden). Därtill 0,6 milj. fritidshus, varav många säkerligen är vinterbonade.  De ger drygt 2 personer per bostad med en befolkning på 10 miljoner. Det låter inte som någon fysisk brist på boutrymme. Tyvärr har jag inga uppgifter om bostadsytor, men hur många lägenheter är dimensionerade för färre än 2 personer? Hur många småhus är dimensionerade för färre än 4 personer? Om genomsnittligt 2 personer bor i lägenhet och 4 i småhus, finns det bostäder för 12,8 miljoner människor, bortsett från specialbostäder och fritidshus.


Småhus 2 007 664
Lägenheter i flerbostadshus 2 356 831
Bostäder 4 364 495
4*småhus + 2*lägenhet 12 744 418
Specialbostäder 226 731
Fritidshus 571 277
Innevånare 2014
Män 4 866 363
Kvinnor 4 871 196
9 737 559
Invånare per bostadsenhet 2,23
Invånare per "minimi"-bostad 0,76
Siffrorna gäller för hela landet och de regionala och lokala skillnaderna kan vara stora. I Stockholms län fanns det 2014 685.944 lägenheter i flerbostadshus och 265.024 småhus. Med samma sätt att räkna skulle det räcka till c:a 2,5 miljoner människor. Stockholms län har c:a 2,2 miljoner invånare. Invånare per bostadsenhet är 2,31 och invånare per "minimi"-bostad 0,90.
Vid närmare granskning visar det sig att siffrorna inte skiljer sig särskilt på länsnivå och inte heller på A-regionnivå såvitt avser Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga län ligger invånarantal per bostadsenhet på mellan 2,01 (Jämtland) och 2,39 (Uppsala). Om villor antas kunna hysa fyra och flerfamiljshuslägenheter 2 personer blir det 0,64 (Jämtland) och 0,9 i Stockholm; i A-regionen Stockholm blir det 0,91.
"Brist" sägs i kampanjen föreligga i så gott som varje kommun. Enligt en artikel i SvD är det bara tre kommuner som inte har bostadsbrist. Enligt samma artikel anser Boverket att det behövs 700 000 nya bostäder fram till 2025. Det är 70 000 bostäder per år!!!Det är en "politisk" brist. Villakapitalet är i förhållande till annat kapital synnerligen lågbeskattat, vilket drivit upp villapriserna/möjliggjort överkonsumtion av villaytor och utestängt en stor del av befolkningen från den boendeformen. "Flyttskatten" motverkar omsättningen på villa- och bostadsrättsmarknaderna. Hyresregleringen har under 75 år förhindrat en marknadsprissättning och utestängt dem som inte redan har bostad och skapat decennielånga bostadsköer/svart marknad.
SVTs hemsida finns en välgörande klargörande intervju med Boverkets analytiker Bengt Hansson: Det går inte att bygga bort bostadsbristen.  


 


torsdag 18 februari 2016

O & B 5


Kosovanerna är djupt besvikna över att EU drar undan fötterna för dem, strax före mållinjen, skriver Teresa Küchler i SvD den 18 februari.


Är det inte mattan man brukar dra undan? Och vems fötter tänker sig skribenten ska dras undan?


Johanna Cederblad skriver i samma nummer på Näringsliv att
tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius kan komma att sitta på dubbla stolar...
Hur sitter hon då? Hur ser en dubbel stol ut? Är det inte dubbel lojalitet hon kan riskera?


O&B 4

måndag 8 februari 2016

O & B 4

OAVSETT


På senare tid har jag sett ordet oavsett inlagt i olika texter utan hänvisning till det som ordet kräver. Senast ser jag det i SvD den 7 februari där Bertil Lintner citeras så här apropå Nordkoreas senaste raketuppskjutning.
Det är en strategi från Nordkorea att bygga upp massförstörelsevapen och sedan testa dem oavsett.
Det är ett citat och skribenten kan vara den skyldiga.


Oavsett vad, frågar man sig.


Den 15 februari börjar Alexandra Ivanov ett nytt stycke så här:

Oavsett är samtalen i sig ett konkret steg framåt (en eventuell överenskommelse skulle träda i kraft redan till sommaren).
Med sin placering i texten verkar oavsett syfta på något som tidigare skrivits. Vad?


En klassiker som alla skolbarn lärde sig skratta åt när jag gick i skolan är: Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag inte annat än beklaga Erik XIV.


Den fick tydligen inte Margit Richert höra. I SvD den 8 februari skriver hon:
Väl hemma i våningen i Tibilisi, på kvällen, försvinner så vattnet med ett sorgset gurgel.
Men att döma av SvDs språkkommentator Anna-Malin Karlsson är subjektsregeln totalt subjektiv. Vem bryr sig?
O&B 3

fredag 5 februari 2016

O & B 3

I SvD den 5 februari säger en löneanalytiker (vilken titel) från fackförbundet Civilekonomerna apropå att kåren uppnått en medellön på över 50.000 kr: Det visar att det är en exklusiv grupp  som lyckats göra lön för mödan.
Kanske en dold vits.


Samma dag skriver Jonas Vlachos på Ekonomistas: Det finns en föreställning om att pojkarna presterar allt sämre i skolan jämfört med flickor.
Än.


O&B 2

onsdag 3 februari 2016

ORDBRUK OCH BOKSTAVSSKÖTSEL 2

I ett, som det förefaller, citat ur Hanne Kjöllers senaste bok, En svensk tiger, skriver SvD den 3 februari: "Andelen uppklarade brott [blir] aldrig färre."
Hur ser den andelen ut?
Andreas Cervenka skriver samma dag:
Förklaringen till att det som på papperet ändå ser ut som att bankerna blivit dramatiskt mycket säkrare beror på att risken i deras utlåning sjunkit dramatiskt.

Och vem tror inte att det amerikanska valet ska bli en rysare?


Dagens lilla pärla:
Riskapitalisterna kan sitta i orubbat bord .


Men det stod på någon okänds blogg.


O&B 1