torsdag 16 december 2010

UTREDNING OM SÄNKT MOMS FÖR RESTAURANG- OCH CATERINGTJÄNSTER

Regeringen har nu tillsatt en utredning om sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster. Den normala momsen är 25 procent, men moms på mat är 12 procent. Moms på restauranger är 25 procent eftersom maten bara är en del av restaurangtjänsten. Catering, dvs försäljning av färdiglagad mat, räknas som matförsäljning och har därför 12 procents moms. Det samma gäller för färdiglagad mat som säljs över disk. Det märker man när man köper pizza. Tar man med den kostar momsen 12 procent. Sitter man ner och äter i lokalen kostar momsen 25 procent. Dessutom tar restaurangen förstås betalt för porslin och diskning och lokalkostnad mm, och även på den ersättningen blir det 25 procent moms.

Catering med servering hos kunden kan bli lite knepig. Servering, diskning mm är en cateringtjänst, och på den är det 25 procent moms. Däremot är momsen på transporttjänsten (om den debiteras särskilt) 12 procent. Skatteverkets inte helt glasklara ställningstagande formuleras så här:

För att det ska vara fråga om en restaurang- eller cateringtjänst ska förutom mat och/eller dryck ingå tjänster. Enbart tillagningen av mat är inte tillräckligt tjänstemoment utan det ska förutom eventuell tillagning ingå någon eller några andra tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat- och/eller dryck. Detta innebär att färdiglagad mat som köps in i livsmedelsaffären inte omfattas av restaurang- eller cateringtjänster. Inte heller mat som köps in för avhämtning i restaurang omfattas av en restaurang- eller cateringtjänst. Andra tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat- och/eller dryck är t.ex. dukning, servering, avdukning, diskning och rätten att nyttja särskild lokal och utrustning i form av bord, stolar m.m. Exempel på tillhandahållande som inte omfattas av en cateringtjänst är när färdiglagad mat transporteras till köparen utan ytterligare tjänster. Ett sådant tillhandahållande utgör i stället catering av vara. Skatteverket anser således inte att en transporttjänst är en sådan tjänst som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat- och/eller dryck varför endast matlagning i kombination med transport av den färdiglagade maten till kunden inte utgör en cateringtjänst.


I direktivet till den nu tillsatta utredningen framhålls:

En mycket central del i uppdraget är att analysera frågan om avgränsning av tillämpningsområdet för den eller de tjänster som kommer i fråga. Stor vikt ska läggas vid formuleringen av varje tjänsts räckvidd i syfte att så långt möjligt undvika oklarhet kring och inkonsekvens i reglernas tillämpningsområde.


Om moms på restaurangtjänst ska bli 12 procent, blir automatiskt momsen på hela restaurangnotan 12 procent. På mat är ju momsen redan 12 procent. Så den stora förändringen är väl att det blir billigare (ceteris paribus) att gå på krogen. Cateringtjänsterna torde inte vara särskilt omfattande.

Utredningen ska analysera om sänkt nivå på mervärdesskattesatsen inom vissa andra delar av tjänstesektorn är en samhällsekonomiskt effektiv åtgärd i syfte att öka den varaktiga sysselsättningen. EUs mervärdesskattedirektiv tillåter reducerad mervärdesskattesats på följande tjänster:

1. Renovering och reparation av privata bostäder.
2. Fönsterputsning och städning i privata hushåll.
3. Restaurang- och cateringtjänster, varvid tillhandahållande av (alkoholhaltiga och/eller alkoholfria) drycker får undantas.
4. Mindre reparationer av
a) cyklar,
b) skor och lädervaror,
c) kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring).
5. Hemtjänster såsom hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder.
6. Frisörverksamhet.

I en debattartikel i Dagens Industri den 16 december nämner Anders Borg och Maud Olofsson frisörtjänster. En sänkt restaurangmoms antas ge 8 000 nya årsarbetskrafter. Hur många nya frisörer ska vi få? Som sysselsättningsstimulans verkar en sänkning av momsen på vissa tjänser inte vara särskilt effektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar