måndag 20 december 2010

UTLÄNDSKA BOLAG KRINGGÅR SVENSKA SKATTEREGLER

SvD har den 20 december några artiklar om hur utländska företag kringgår svenska skatteregler. Deras möjlighet att vara verksammma på den svenska marknaden är avsedd och en fundamental rättighet inom EU. Att Sverige inte tycks kunna fånga upp verksamheterna och beskatta dem är bara ett ytterligare argument för att inte beskatta bolagsvinster.

Lönebeskattning ska ske i enlighet med internationella skatteavtal, dvs. ska normalt ske i hemlandet om arbetet i Sverige inte pågår längre än 183 dagar. Att Sverige utsätts för konkurrens från utländska skattesystem är avsett och av godo.

Det är dock viktigt att de svenska skattemyndigheterna bevakar de rättigheter som Sverige har att beskatta gästarbetare enligt svensk intern rätt och internationella skatteavtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar