tisdag 21 december 2010

JOHNNY MUNKHAMMAR

Johnny Munkhammar, moderat riksdagsman och ledamot av skatteutskottet, skriver i SvD den 21 december apropå att EU-kommissionen har föreslagit att det inom EU ska införas gemensam moms, bolagsskatt, flygskatt och skatt på finansiella transaktioner. Slutligt förslag kommer senast i juni 2011. Intäkterna skulle gå oavkortat till EU:s budget.

JH skriver att förslagen skulle ha en rad starkt negativa effekter.
Europas ekonomi är i ett bitvis dramatiskt läge och många länder har det tufft. Nu och framåt måste budgetbalans och strukturella reformer för ekonomisk frihet vara i fokus. De länder, som Sverige, som har kommit långt på denna väg klarar sig bäst. En förutsättning för att klara krisen och lägga grunden för långsiktig välståndsutveckling är att EU-skatter och harmonisering av skattesatser bestämt avvisas. EU kan bidra till att stärka Europa, men då som liberaliserande snarare än reglerande kraft.

Det, är bara att hålla med. Med en gemensam skattepolitik skulle det dessutom bli än svårare att avskaffa bolagsbeskattningen.

Att sänka eller avskaffa bolagsbeskattningen inom EU skulle kanske rent av ge den tillväxtstimulans som alla strävar efter. Och det är bättre att komma först än att tvingas följa dem som redan sänkt eller avskaffat bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar