onsdag 22 december 2010

NU KOMMER UTREDNINGEN OM FÖRETAGSBESKATTNINGEN

Anders Borg och Maud Olofsson skriver idag på Dagens Industris debattsida om den utredning som ska tillättas om företagsbeskattningen. Texten finns också på finansdepartementets hemsida.

Det finns några anmärkningsvärda formuleringar.

Kommittén ska bland annat undersöka olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer lika för finansiering med eget kapital och med lån. Det finns ett värde i ansvarsfulla enskilda ägare som kan stå för långsiktighet och närvaro i den svenska företagssektorn. Kommittén bör i så stor utsträckning som möjligt sträva efter att ta fram förslag som breddar bolagsskattebasen för att finansiera en sänkning av de skatter som betalas av bolagssektorn. Sådana sänkningar bör göras på ett sådant sätt att de gynnar investeringar.


Det förefaller som om utdelning skulle bli avdragsgill för att likställa eget kapital med lånekapital. Det är väl bra i och för sig, och det innebär en minskning av skattebasen för bolagsskatt. Men i nästa mening anges att utredningen ska sträva efter att bredda skattebasen. Hur hänger det ihop? Det låter som att periodiseringsfonderna skulle avskaffas. Det gör väl inte så mycket, eftersom sådana avsättningar räntebeskattas och de flesta företag torde ha löst upp sina gamla reserver. Men periodiseringsfonderna är användbara för förlustutjämning. Den basbreddning som anges som önskvärd ska finansiera en sänkning av de skatter som betalas av bolagssektorn!? Det låter inte bra. Det verkar som bolagsskatten skulle öka för att minska t.ex. sociala avgifter.

Det låter som det blir nya komplikationer i ett redan överkomplicerat system.

Fråga i stället: varför är det nödvändigt att ha denna otroligt krångliga, rättsäkerhetsriskabla och resurskrävande skatt, som dessutom "kameralt" ger så lite, "realt" ger ingenting och "totalt" - dvs. inklusive alla kostnader för att administrera den (hos skattemyndigheter, företag, domstolar mm) - förmodligen är en ren samhällsbelastning?

Om reforminriktningen, som Borg/Olofsson säger, är att fortsätta stärka villkoren för att starta och driva företag i Sverige och lokalisera moderbolag och huvudkontor här, finns det ett oslagbart sätt. Jag har redan för någon månad skickat min och Erik Norrmans bok, Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser, till finansdepartementet för vidare befordran till kommittén.

Tag och läs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar