tisdag 21 december 2010

TOBINSKATT - NEJ TACK

Tre talesmän för Miljöpartiet argumenterar i Dagens Industri den 21 december för nya och innovativa metoder för att beskatta finansiella transaktioner och finansiella företag. Finanssektorn betalar ingen moms, säger de, och tillägger att finansiella företag är underbeskattade jämfört med annan näringsverksamhet.

Det kan då vara bra att veta att moms inte är någon skatt som belastar företagen (annat än genom att det ska hantera skatten); den rullas automatiskt (betalning för betalning, krona för krona) över på nästa produktionsled och i sista hand på konsumenten. Incidensen är inte - som i fråga om andra skatter som bolagen är skyldiga att betala - beroende av ekonomiska styrkepositioner hos köpare och säljare eller av elasticitetsförhållanden mm i fråga om varor och tjänster. Därtill kommer att det är mycket svårt rent tekniskt att beskatta räntor och andra finansiella transaktioner med moms.

Som tur är agerar (vilket miljöpartisterna beklagar) Anders Borg nej-sägare.

Att finansiella företag är underbeskattade kan inte vara annat än en subjektiv värdering, rent tyckande. Formellt sett är det helt fel. Finansiella företag beskattas för sina vinster på precis samma sätt som vanliga företag. Vad är en normal beskattning? Om finansiella företag i någon sorts mening skulle kunna ses som lindrigare beskattade än andra företag, vore det väl bättre att sänka skatten för dessa. Helst avskaffa bolagsskatten helt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar