torsdag 30 december 2010

FOLKPARTIETS FÖRETAGSKLIMAT

Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson skriver i Dagens Industri den 30 december om hur Sverige ska klara den globala konkurrensen. Under rubriken Företagsklimatet skriver hon:
Sverige måste ha villkor i världsklass, särskilt för innovativa och växande företag. Regeringens innovationsstrategi, som har aviserats, ger en viktig möjlighet att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor.
Det behövs konkreta förändringar av beskattning, regelverk och i kontaktytorna mellan företagande och forskning. Många av våra konkurrentländer ger till exempel en skatterabatt vid investeringar i forskning och utveckling.


Mycket politikertugg, men visst behövs det konkreta förändringar i beskattningen. Om en skatterabatt förväntas ta bort ett hinder för forskning, så borde NL fråga sig vad en skatterabatt på vinsten kunde innebära. Eller rent av: Varför beskattas företagsvinster över huvud taget? Vad är det som är så bra med en bolagsskatt? Vad är det som gör att en bolagsskatt inte kan undvaras?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar