torsdag 30 december 2010

KANADA SÄNKER SIN BOLAGSSKATT

Dagens Industri rapporterar den 30 december att Kanada är berett att sänka den statliga inkomstskatten för företag till 16,5 procent från 18,0 procent den 1 januari.

Kanadas regering uppger att sänkningen och andra attraktiva åtgärder för företag bör locka mer investeringar till landet. Ekonomer anser att det är svårt att räkna ut vad den faktiska effekten är av sådana beslut, även om en del företag anser att Kanadas relativt låga skatter och stabila finansiella och reglerande miljö har ändrat deras beslut till att flytta verksamhet och kapital norrut", skriver The Wall Street Journal i en artikel på torsdagen.

Sänkningen av inkomstskatten för företag innebär att nivån hamnar under hälften under USA:s nivå som i nuläget ligger på 35 procent.

Kanada planerar att sänka inkomstskatten för företag ytterligare under 2012 då nivån sänks till 15 procent.


The latest tax cut is Canada's fourth in as many years and will lower its federal corporate income-tax rate from the current 18% to less than half of the U.S.'s 35%, at a time when economists and government officials fret that high U.S. taxes could be discouraging investment south of the border.

In 2012, Canada plans to cut its corporate taxes further, to 15%, bringing combined provincial and federal taxes to about 25%, from a combined average of 42.6% in 2000.

I samma nummer av WSJ rapporteras att president Obama vill sänka USAs bolagsskattesats samtidigt som bolagsskattebasen breddas. Någon reduktion av de totala bolagsskatteinkomsterna ska det inte bli. Liksom i Sverige är bolagsskatten relativt sett obetydlig; några enstaka procent av BNP.

Unlike income and payroll taxes, the corporate tax has been shrinking. From 3.8% of gross domestic product, the value of goods and services produced in a year, in the 1960s, it was down to 2% of GDP before the recent recession. "The corporate tax is a shadow of its former self," Congressional Research Service economist Jane Gravelle has said.


Det rör på sig. Åt rätt håll. Ska Sverige haka på innan det blir för sent?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar