söndag 19 december 2010

ESTLAND OCH FÖRETAGSKLIMATET

SvD har den 19 december en artikel om Estland, landet som snart ska ta över Euron efter ett halsbrytande förvandlingsnummer från baltisk tiger till luggsliten bondkatt men nu åter i tillväxtspåret. Det är också landet som tidigare än något annat införde e-tjänster i hela samhället. Att registrera ett företag tar inte mer än 18 minuter. Trådlöst internet finns i minsta håla, ofta gratis.

Och inte minst viktigt: Bolagsskatten är lika med noll.

På ledarsidan samma dag intervjuar PJ Anders Linder Jan Björklund under rubriken Avskaffad värnskatt räcker inte och ställer frågan: Vad behöver man göra för företagsklimatet?

Jag har just haft skäl att studera läkemedelsbranschen och inte minst ägandet där. Det sägs ofta att det inte spelar någon roll om företag har svenska ägare eller inte, men jag tycker att det verkar vara ett alldeles för teoretiskt synsätt. I verkligheten spelar det stor roll att ägandet i företag som Astra, Pharmacia och Kabi har flyttat ut. Det går en tid och sedan följer forskningen efter. Vi behöver en huvudkontorspolitik, som gör det attraktivt även för stora företag att ha sin bas i Sverige. Ett minimikrav är att reglerna inte missgynnar svenska ägare.

Titta på Estland: avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar