onsdag 15 december 2010

SÄNKT KAPITALINKOMSTSKATT

Sänkt kapitalinkomstskatt är bättre än investeringskonto, skriver Krister Andersson från Svenskt Näringsliv i Dagens Industri den 15 december. Tillfället är särdeles lämpligt nu medan räntorna är låga. Det skulle minska drivkrafterna till skuldsättning eftersom ränteavdragen då skulle i värde och penningpolitikens effektivitet skulle öka. Om sänkningen av skattesatsen skulle ske till 21 procent skulle det inte kosta någon mer än 9 000 kr, eftersom avdragsvärdet redan nu är 21 procent på räntor över 100 000 kr.

Dessutom skulle dubbelbeskattningen av företagsägande minska och soliditeten i företagssektorn öka.

Ett annat sätt att minska dubbelbeskattningen är att sänka eller avskaffa bolagsbeskattningen. Det skulle ge mycket annat också, och mycken kvasiintellektuell bråte skulle kunna kastas på sophögen.

Det skulle då bli ännu lättare att ta bort räntebeskattningen. Ett problem är annars att det knappast är möjligt att ha avdragsrätt för räntekostnader med en högre procentsats än för fysiska personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar