onsdag 22 december 2010

NORDIC CAPITAL VANN - FÖRSTA RONDEN

Dagens Industri rapporterar den 22 december att Nordic Capital vunnit sin skattetvist i Skattenämnden. För Skatteverket ska det enligt DI vara en svidande prestigeförlust. Det är nog att ta i, men beslutet dikterades av Nämndens ledamöter. Skattenämnden är ett slags utökat beslutsorgan inom Skattemyndigheten, som får fatta beslut i mera komplicerade fall (2 kap. 4 § taxeringslagen (1990:324)). Dess ordförande, Lars Möller, är tjänsteman i Skatteverket, men ledamöterna är politiskt tillsatta.

Det är kanske väl tidigt att ta ut segern. Det kan antas att Skatteverket avser att driva ärendet vidare. Första instans är Förvaltningsrätten (tidigare kallades den Länsrätten). Därefter kommer Kammarrätten och i sista instans Regeringsrätten, som efter nyår kommer att heta Högsta Förvaltningsdomstolen. Innan ärendet kommer dit och blir avgjort kan det nog förflyta mer än ett halvt decennium. Eftersom process pågår lär det inte vara möjligt att ta ett snabbspår till Regeringsrätten genom att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar