onsdag 8 december 2010

AXFOOD REDO FÖR TERMINSHANDEL

Dagens Industri skriver den 8 december att Axfood planerar att säkra priserna på råvaror för att hantera de stora svängningarna.

Har Axfood kännedom om skattepraxis? Enligt en dom i Regeringsrätten den 23 november 2001 bekräftades ett tidigare rättsfall (RÅ 1997 ref. 5 I) av innebörd att vinst och förlust på terminer ska behandlas som kapitalvinst och kapitalförlust, även om transaktionerna har direkt och omedelbart samband med verksamheten. För en enskild företagare är denna praxis förödande.

Galet? Jovisst, men helt enligt lagen och fullkomligt feltänkt av lagstiftaren. Men så är det ju med hela företagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar