fredag 30 oktober 2009

VINDKRAFTSBESKATTNING - YTTERLIGARE EN GÅNG

Jag har flera gånger tidigare bemött den felaktiga föreställningen om att vindkraftskooperativ skulle vara utsatta för en särskild beskattning. I dagens DI klargör även Urban Rydin, skatteansvarig hos Lantbrukarnas Riksförbund, att så inte är fallet. Som Rydin skriver argumeterar vindkraftsförespråkarna för fördelaktigare skatteregler än för andra näringsidkare.

Rydin hänvisar till en dom av Regeringsrätten (som inte avsåg vindkraftskooperativ) och gör analysen att en näringsidkare ska tillerkännas ett särskilt avdrag i sin näringsverksamhet motsvarande uttagsbeskattningen i den ekonomiska föreningen, varför det inte blir någon merbeskattning alls för näringsidkare. Jag delar denna Rydins uppfattning om rättsläget. För privatpersoner blir det dock en viss merbeskattning, beroende på att avdragsrätten för ekonomiska föreningar är på visst sätt maximerad. Detta för att i begränsad mån upprätthålla en - i och för sig - idiotisk idé om dubbelbeskattning av företagsvinster. Om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform är dubbelbeskattningen fullt utförd.

Sammanfattningsvis gäller således att en privatperson har en aningen sämre skattesituation än en näringsidkare vad gäller verksamhet bedriven i en ekonomisk förening. Det gäller oavsett om föreningen driver en vindsnurra eller någon annan verksamhet. De har dock en betydligt gynnsammare situation än om vindsnurreföretaget vore ett aktiebolag.

LRF arbetar för att utvidga utbyggnaden av vindkraften, vilket - enligt LRF - motiverar förändringar på skatteområdet. Målet är att öka avdragsrätten för (antar jag) utdelningar från ekonomiska föreningar. Men bara för föreningar där vindkraften är en väsentlig del.

Men blir inte det otillåtet statsstöd?

Då är det enklare att uppnå samma sak - och mycket mer - genom att avskaffa beskattningen av aktiebolags och ekonomiska föreningars vinster som återinvesteras och ta ut skatten först när vinsten delas ut. Så är det i Estland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar