tisdag 3 november 2009

UNDERSKOTTSFÖRETAG

Ja, så har Regeringens senaste näringslivsfienliga proposition lagts, singerad i finansminsterns frånvaro av näringslivsminsister Maud Olofsson. Med retroaktiv verkan skärps lagstiftningen mot avdrag för underskottsavdrag.

Jag kommenterade lagförslaget här på bloggen när det kom i somras och skickade mina synpunkter till Finansdepartementet. Mina kommentarer finns också på skatter.se. Jag nämns dock inte i propostionen bland remissinstanserna och inte heller berörs mina synpunkter i kommentarerna till förslaget. Hoppet står nu till Skatteutskottets ordförande och vice ordförande, Lennart Hedquist (M) och Lars Johansson (S), till vilka jag också skickat mina synpunkter.

Regler om underskottsavdrag är självklara i en värld av variationer mellan vinst-och förlustår. Det gör att företagen i det långa loppet inte beskattats för annat än sina vinster. Får de inte avdrag för sina förluster blir skattebelastningen högre än 26,3 procent på den verkliga vinsten. Innebörden av den nu föreslagna lagstiftningen är att rätten till underskottsavdrag ska inskränkas, dvs. bolagsskatten ska höjas för vissa företag. För vilka? Jo för företag som gjort förluster och får ett kapitaltillskott av nytillkomna ägare. Vad är det för mening med det? Ingen alls. Det är bara dumt. Kapitaltillskottet och de nya ägarna är kanske företagets räddning.

Allt beror på en fix idé om att ägarskiften i underskottsföretag bör motverkas. Inte ens näringslivspressen tycks förstå hur tokigt detta är.

Men bra för konsluterna. Och kul för akademikerna. Nog ska det kunna skrivas en doktorsavhandling om begränsningar i rätten till underskottsavdrag. I vart fall blir det ett antal seminarier och kurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar