lördag 10 oktober 2009

TJÄNSTEMOMS

Annika Frisch från Företagarna och Anna Sandberg Nilsson från Svenskt Näringsliv slår i Dagens Industri den 10 oktober larm om övergången till nya momsregler vid kommande årsskifte. Lagstiftningen har ännu inte beslutats av Riksdagen. Omställningsproblemen kommer att bli stora, befarar de, och kräver att Skatteverket har en mjuk tillämpning av reglerna och att inga skattetillägg kan komma i fråga under det första året.

F och SN skriver att momsen är en av de mest komplicerade skatterna. Förenklingar inom området välkomnas. I EUs mätningar av administrativa kostnader för företagen ligger momsreglerna allra högst. Snart sagt alla företag måste hantera moms - varje dag i varje transaktion.

Ja, så är det. Det är för mig obegripligt att momsskatteskyldiga företag måste debitera moms mot andra momskatteskyldiga företag. Det är helt onödigt numera när momsen är generell och omfattar så gott som alla företag (utom bank- och försäkringsföretag och viss fastighetsförvaltning). Tag bort den skyldigheten och det av F och SN påtalade problemet sjunker ihop som en sufflé. Problemen finns då bara kvar i de företag som säljer till konsument, dvs. till alla som inte är registrerade som momsskatteskyldiga. I de fallen är de problem som F och SN påtalar hanterliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar