lördag 17 oktober 2009

DONATIONER GÖR GOTT - IGEN.

Representanter för tio ledande mottagare av behjärtansvärda gåvor bönar i Dagens Industri den 17 oktober för avdragsrätt för ideella gåvor. Jag säger igen: donationer gör gott - med andras pengar.

Varför skall gåvorna subventioneras med skatterabatt till givarna? Det är väl mottagarna som ska ges ekonomiska resurser? Och varför ska denna hantering belasta taxeringsorganisatonen? Skattesystemet är mer än nog komplicerat ändå, och taxeringsmyndigheterna är fullt sysselsatta med andra problem.

Om man för att ge en gåva vill att staten också ska skjuta till en summa, så kan väl kvalificerade mottagare rekvirera beloppet från någon statsmyndighet som har denna uppgift. Har organisationen fått 10 miljoner från privata givare, så skickar staten med ytterligare t.ex. 2 miljoner. Varför måste man vara skattebetalare för att få subvention? Den som ger en gåva utan att ha inkomster gör väl en större prestation än den som ger av sitt överflöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar