söndag 4 oktober 2009

MEDBORGARRÄTT HETER PENGAR

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt kostar pengar.

Heidenstams ord (något travesterade) är fortfarande giltiga på skatteområdet, precis som Henrik von Sydow (m) skriver i SvD den 4 oktober.

Rättssäkerheten kostar stora pengar för den som drabbas. Verklig rättssäkerhet är, som von Sydow påpekar, inte bara att det ska bli rätt – utan att när det blir fel ska det få så begränsad negativ effekt som möjligt för den enskilde.

här kan man förhindra att rättssäkerheten riskeras på företagsskatteområdet. Och det är där huvuddelen av de skatterättsliga tvistefrågorna finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar