lördag 10 oktober 2009

RÄDDA BARNENS JULKUPP

Dagens Industri den 10 oktober har en artikel i kampanjen för att ge avdragsrätt för gåvor. Rädda Barnen tänker sälja julost för 39 000 kr och pepparkakor för 15 000 kr. Detta för att - som det sägs i artikeln - företag inte får dra av för välgörenhet men däremot för ost.
Där biter sig nog RB i tummen - eller rättare sagt de företag som tror att de får avdrag. Man må tycka vad man vill om avsaknad avdragsrätt för välgörenhetsgåvor, men det går inte att få avdrag för vilka ost-kostnader som helst. Avdrag får bara göras för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (17 kap. 1 § inkomstskattelagen). Utgifter för representation och liknande ändamål får dras av bara (2 §) om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid.

Skatteverket säger i ett ställningstagande om julgåvor (SKV A 2007:37) att avdrag medges för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde (180 kronor) till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, t.ex. almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Avdrag medges även för gåvor till kunder i samband med representation, t.ex. vid en affärsförhandling (OBS!) som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person.
Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

En ost för 39 000 kr ligger ganska långt från dessa ramar. Företag får f.ö. inte alls göra avdrag "för vilken lax eller fårfiol som helst" som det står i artikeln.

Vad är det förresten för poäng med ett system som ger en skattelindring för ett beteende som inte alls stimulerar affärsverksamheten? En gåva (i ordets verkliga betydelse) saknar ju definitionsmässigt samband med företagsverksamheten. Den genererar inga inkomster, vilket ju också är villkoret för en avdragsrätt. Avskaffa bolagsskatten så kan gåvor ges på sina egna meriter. Vill företagsledningen belasta företaget med ovidkommande kostnader -vilket är förbjudet enligt aktiebolagslagen, om det inte anges i bolagsordningen (3 kap. 3 § ABL) - så var så god. Men varför ska alla andra via staten vara med och betala?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar