fredag 1 april 2011

MOMS FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

"Vi tänker driva detta ända in i kaklet", säger Anders Borg i protest mot EU-kommissionens krav på att ideella föreningar ska betala moms för sina försäljningar.

Sverige har tidigare bemött kravet med att begära ett undantag för omsättning under 1 miljon kr. Därmed skulle 90 procent av föreningarna få fortsätta som i dag. Men nej.

Detta är så nära idioti man kan komma. Föreningarna, som alltså i dag är "momsbefriade", betalar moms på alla sina inköp; precis som vi vanliga privatpersoner. Momsen utgör därmed en kostnad för föreningarna som de måste täcka in genom inkomster från egna aktiviteter och genom gåvor och bidrag.

Om föreningarna måste bli momsskyldiga kommer de i sin momsdeklaration få dra av den moms de betalat på sina inköp och lägga till den moms de måste ta ut på sina försäljningar. Eftersom försäljningen ofta sker ideellt är pålägget begränsat (behöver inte täcka någon lönekostnad för försäljningen). Momsen på försäljningen (utgående moms) blir därför obetydligt högre än momsen på inköpen (ingående moms) och beloppet att betala till skatteverket (mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms) obetydlig. Det blir alltså obetydligt ökad momsintäkt för staten och momskostnad för föreningarna och obetydliga prishöjningsbehov på föreningens försäljningar.

Däremot blir det en omfattande administrativ hantering för organisationer som inte är rustade för sådant och detta för en struntsumma i momsintäkter för staten.

Andra galenskaper med momsen (t.ex. moms mellan momsare) finns kommenterat här.

Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?

DN SvD SvD SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar