onsdag 26 maj 2010

SKATTEREFORM HELT NÖDVÄNDIG

Svante Forsberg och Dan Brännström, orförande resp. generalsekreterare i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) kräver den 26 maj på SvD Brännpunkt en bred parlamentarisk översyn av skattesystemet.

De talar framför allt om företagsbeskattningen. De menar att skattesystemet ska vara tydligt enkelt och förutsägbart och underlätta för svenska företag att hävda sig internationellt. Skattesystemet ska stimulera företag att växa.

Ju fler särregler, desto högre samhällsekonomiska kostnader. Resurser som hade kunnat användas till att utveckla det egna företaget ägnas nu åt att göra anpassningar på grund av skattereglerna, säger de - med rätta. Det finns mycket att göra: underskottsavdragen i företagssektorn, kapitalbeskattningen, handelsbolagens skattestatus, regelverket kring fastigheter och bostäder. FAR föreslår att reglerna utformas så att de ligger nära reglerna för företagens redovisning. Därmed går de emot det förslag som Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:8 lade fram. Ett förslag lika nödvändigt som omöjligt att genomföra.

Det enklaste och bästa är att avskaffa bolagsbeskattningen helt. Då slipper vi problemen. Då främjas företagens tillväxt. Då sänks risknivån och ökar företagens räntabilitet. Tänk efter. Varför beskattas vinsterna, själva tillväxten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar