onsdag 26 maj 2010

SVERIGES STÖRSTA SKATTEBETALARE - SMÅFÖRETAGEN STÅR FÖR VÄLFÄRDEN

Företagarna har lämnat en rapport med rubricerade säljande titel.

Vad säger rapporten? Tja, säg det.

Helt ostrukturerarde siffror. Bolagsskatt, sociala avgifter, källskatter på löner har summerats. Men inte - vilket även framhålls - energi- och fordonsskatter, moms mm.

Småföretag under 50 anställda har på detta sätt levererat in 231 mdr kr, medelstora företag (50 - 249 anställda) har levererat in 111 mdr kr (SME-företag totalt således 342 mdr kr). Företag med 250 - 499 anställda har levererat in 53 mdr kr och storföretag 198 mdr. Summa ca 590 mdr kr (som relateras till företagande) av totala skatter och avgifter till stat och kommuner på 1 500 mdr.

Är det orättvist att småföretagen levererar in mer skatter än de lite större företagen tillsammans och mer än storföretagen? Om man betänker att SME-företagen har 2,3 miljoner anställda, medelstora företag har 200 tusen och storföretagen 800 tusen är det väl inte så konstigt. Och är det en prestation att leverera in de anställdas skatter och sociala avgifter? Varför värderas i så fall inte prestationen att leverera in moms och energi- och fordonsskatter?

Småföretagen är ekonomins ryggrad sysselsättningsmässigt och vad gäller att skapa nya jobb, säger Företagarna i sin avslutande "analys". De är också hörnstenen vad gäller skattebetalningar. De små företagens betydelse kommer att öka än mer i takt med en allt snabbare strukturomvndling, påstås frankt. Ja, kanske det. Detta ställer hårdare krav på ett skattesystem och regelverk som passar småföretagen, sägs det. Ska någon annan än småföretagarna betala in de anställdas skatter och avgifter, menar föreningen? Man hänvisar till en tidigare rapport som avsågs visa att bolagsskatten är ofördelaktigare för småföretag än för de stora. Den rapporten var knappast övertygande.

I ett uttalande för Dagens Industri den 26 maj 2010 säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson att skattesystemet i Sverige främst är "konstruerat för att gynna de stora företagen med komplexa strukturer och där man kan placera verksamheten i olika lågskatteländer. Då har man också en väldigt låg skattenivå." Ja, om företaget är så stort att det är lämpligt att förlägga en del av verksamheten utomlands och det är lägre skatter där, är det väl klart att man får lägre skatt. Men det är väl inte något som småföretagen - som eftersom de är små inte har anledning eller möjlighet att etablera sig utomlands - ska kompenseras för? Däremot är det ett argument för att sänka bolagsskattesatsen i Sverige, så att svenska företag stannar kvar och utländska företag söker sig hit.

Och visst, företagsskattesystemet innehåller en mängd olika och komplicerade regler som framför allt används av storföretagen. Men de har inte tillkommit för att särskilt gynna storföretag på småföretags bekostnad. De har framtvingats därför att utan dem, skulle det ha uppstått orimliga beskattningseffekter som träffar företag för att de är stora, är organiserade i koncerner och andra komplicerade företagsstrukturer, mm. Sen är det så att ju fler regler, desto fler systembrott och regelofullkomligheter och därmed möjligheter till skattebesparande transaktioner och dispositioner, som säkert de stora företagen har större möjlighet att utnyttja än de små.

Det finns goda skäl att skapa ett gott företags- och företagarklimat. Den nu publicerade utredningen ger dock ingen kunskap om missförhållanden eller orättvisor. Ett sätt att förbättra företagsklimatet är förstås att avskaffa bolagsbeskattningen. Då blir inte småföretagen lidande av att de inte kan etablera sig utomlands i lågskatteländer eller på annat sätt förfördelas i förhållande till de större företagen. Vi slipper en massa skatteplanering och företagen kan ägna sig åt det de är bra på - att skapa välstånd och tillväxt genom vinstgivande verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar