tisdag 25 maj 2010

KRISTDEMOKRATISK EKONOMISK POLITIK

Mats Odell skriver i Dagens Industri den 25 maj tillsammans med några partivänner om den offensiva kristdemokratiska ekonomiska politik som en arbetsgrupp utarbetat inför valet. Bl.a. vill man införa ett entreprenörskonto av dansk modell. Alla ska ges möjlighet att spara upp till 100 000 kr skattefritt. Vad ordet skattefritt står för framgår dock inte - inte heller hittar man någon förklaring på KDs hemsida. Betyder det att man ska få avdrag för inbetalningar till kontot, är det en kraftig stimulans till företande, men betyder det bara att avkastningen är skattefri är den knappast effektivt. Pengarna ska vara låsta i fem år sägs det, men det kan väl rimligen inte avse kapital till en egen verksamhet utan bara inbetalningar till riskkapitalfonder som också verkar vara något som KD vurmar för. Vid uttag ska kapitalet belastas med kapitalskatt, så förmodligen avses med "skattefriheten" att insättning på kontot ger avdragsrätt från inkomst av t.ex. arbete.

Sen vill Odell & Co att förluster i företag ska få kvittas mot arbetsgivaravgifter. Skatt som skatt kan man tycka, och kan ett förlustavdrag inte utnyttjas i inkomstskattesystemet, är det väl en god idé att det får utnyttjas i avgiftssystemet, i vart fall till den del arbetsgivaravgifterna utgör skatt.

Men Mats, hur har du kunnat medverka till försämringen av underskottsavdragsreglerna? Det är nog det mest företagsfientliga den nuvarande regeringen gjort. Ta bort begränsningarna för förlustavdrag, inte bara dem du medverkade till, utan även dem som fanns tidigare. De är fullständigt oberättigade och frukten av en grumlig fiskal föreställning i Gunnar Strängs finansdepartement som tycks leva vidare 50 år senare!

I stället för att komplicera reglerna med riskkapitalkonton och riskkapitalfonder och annat för att underlätta risktagande, sänk risknivån generellt genom att ta bort bolagsskatten. Avkastningen på företagsinvesteringar ökar plötsligt med 35 procent och risktagandet minskar. Du har ju fått min och Erik Norrmans bok. Har du inte läst den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar