fredag 21 maj 2010

URBAN BÄCKSTRÖM OCH FÖRETAGSPOLITIKEN

I Dagens Industri den 21 maj bedömer UB regeringens företagspolitik. På tal om skatterna säger han att många företagsledare säger att bolagsskatten är en icke-fråga.Jag har också mött den reaktionen - eller ännu mer uttalat än så. När jag presenterade mina tankar för en vd i ett stort börsnoterat företag en gång, frågade han mig direkt: "Vill du att jag ska göra mig löjlig?"Egendomligt. Vilka om inte företagsledarna borde kämpa för att reducera de kostnader som läggs på deras företag?I stället är det kapitalbeskattningen, 3:12-beskattningen mm som engagerar. Tänker företagsledarna mer på sin egen ekonomi än på företagets? Skulle inte denna inställning ändras om bolagets vinst inte beskattades? Ingen beskattning skulle då påverka företagets agerande, ingen beskattning skulle hindra företagets tillväxt och konsolidering.Företagsledarna förefaller att tro - som de flesta - att bolagsbeskattningen är oundgängligt av några juridiska eller tekniska skäl som ligger under deras värdighet att befatta sig med. Det är något som deras ekonomichefer tar hand om. Bolagsskatten gäller lika för alla. Kan ekonomicheferna med hjälp av konsulter få ner skatten under den nominella är det väl bra - i vart fall så länge konsultarvodet är lägre än 135 procent av den reducerade skatten.Det är möjligt att kapitalbeskattningen och företagarbeskattningen ändå borde ta hänsyn till det risktagande som företagaren utsatt sig för för att åstadkomma det företag ur vilket han sedermera kan ta ut lön och utdelning för sin försörjning - för att inte tala om att han skapat försörjning för företagets anställda.Men det verkar som företagarna inte vill dra fokus från frågan om sin privata beskattning genom att klaga över bolagsskatten.Men nya tankar kanske håller på att ta över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar