tisdag 25 maj 2010

VINDKRAFTSEL

Riksdagsmannen Staffan Appelros och några alliansbröder och -systrar debatterar vindkraftskooperativen i DN den 25 maj. För en gångs skull påstås inte att vindkraftskooperativen skulle vara skattemässigt missgynnade. I stället är det hur gällande lag tillämpas, som debattörerna tar upp.

De anser att det marknadsvärde som Skatteverket tillämpar som jämförelse till det pris som delägarna får betala är för högt. Jag vet inte vilket beslut av Skatteverket som skribenterna avser. Såvitt jag vet har Skatteverket endast gjort ett principuttalande i ett ställningstagande den 19 juni 2008 (dnr 131 380744-08/111); däremot inte uttalat vad som utgör marknadsvärdet. Det finns också ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från den 4 december 2009, men även det är bara ett principuttalnde. Elförsäljning till självkostnadspris från en kooperativ förening till dess medlemmar har, enligt beskedet, ansetts kunna medföra uttagsbeskattning om försäljningen skett till pris understigande marknadsvärdet. Vad marknadsvärdet ska vara har Skatterättsnämnden inte uttalat sig om. Förhandsbeskedet har överklagats till Regeringsrätten.

Det elpris som bör utgöra jämförelsetal är det normala pris som gäller för den marknad företaget riktar sig till. Om delägarna (föreningsmedlemmarna), som också är köpare, är hushåll, är det priset för hushållsel som bör vara normerande. Debattörernas jämförelser med elpriset för särskilt utvalda konsumenter (den elintensiva industrin) är däremot helt missvisande.

Sen tillkommer problemet att vindkraftsel är väsentligt dyrare att producera än konventionell el. Endast genom att vindkraftsföretagen gratis tilldelas utsläppsrättigheter som andra elproducenter tvingas köpa, kan försäljningspriserna hållas nere utan att vindkraftsföretagen gör förluster. Marknadspriset för vindkraftsel har därigenom kunnat hållas på en konstlat låg nivå. Utan den konstruktionen skulle några vindkraftsverk förmodligen inte kunnat byggas.

Om beskattning ska undvikas, krävs det lagstiftning med särskilt undantag för uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ. Det är det naturligtvis möjligt att göra, men det innebär att vindkraftskooperativ skulle beskattas lindrigare än annan verksamhet.

Appelros har motionerat i frågan och motionen har behandlats av Skatteutskottet i dag. Det verkar inte som Skatteutskottet har gått på Appelros argument. På sin hemsida skriver han att "utfallet [vid dagens behandling] inte var vad branschen kanske hade hoppats". Som argument för att marknadsvärdet av vind-elkraften skulle vara lägre säger han, att medlemmarna med sina insatser står för finansieringen vilket medför lägre driftskostnader för föreningen. Jag undrar hur många vindkraftskooperativ som säljer till underpris till köpare som inte bidragit med kapitaltillskott.

Appelros presenterar sig på sin hemsida som f.d. företagsledare i 15 år i ett dotterbolag till ett börsnoterat företag. Man kan undra om han tillät sig att bortse från kravet på avkastning av det egna kapitalet då också.


Beskattning av vinstgivande produktion är dock, som alla läsare av denna blogg förstår, idiotiskt och onödigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar