onsdag 26 maj 2010

SKAPA EFTERFRÅGAN PÅ KAPITAL ÄR VIKTIGAST

Professorerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson kritiserar i Dagens Industri den 26 maj med hänvisning till mottagaren av 2010 års Global Award för Entrepreneurship Research, Josh Lerner, politikers och andras förespråkande av riktade offentliga investeringar. Josh Lerner hävdar att politikernas uppgift är att säkerställa att spelreglerna, de institutionella ramvillkoren, främjar ett produktivt entreprenörskap och en sofistikerad riskkapitalbransch.

Det är efterfrågan på riskkapital snarare än utbudet som är den trånga sektorn. Finns det attraktiva företag och idéer att investera i finns ofta pengarna. Att via riskkapitalavdrag och andra riktade skatteincitament åstadkomma investeringar är betydligt svårare och ger inga effekter om det saknas efterfrågan. Risken är stor att det bara genererar en flora av fiffiga upplägg med huvudsyfte att reducera skatten.

Kunde inte ha sagt det bättre.

Reducera i stället bolagsskatten (avskaffa den helst helt) så sänks risknivån och ökar efterfrågan på kapital. Tänk efter. Varför beskattas företagsvinster?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar