tisdag 25 september 2012

WARUM SOLL MAN ES EINFACH MACHEN WENN MAN ES SO SCHÖN KOMPLIZIEREN KANN

Sven-Olof Lodin har kommit på ett sätt att sänka bolagsskatten. Om man tar bort avdragsrätten för räntor för bolag ökar den nuvarande skattebasen på 350 miljarder kr med 310 miljarder till 660 miljarder kr. Då kan skattesatsen sänkas till 14 procent men skatten ändå dra in lika mycket pengar som idag. OBS räkneexemplet förutsätter att ränteinkomster beskattas. Om även de tas bort ur systemet ökar skattebasen med endast 80 miljarder  till 430 miljarder kr. Då krävs en skattesats på 21 procent för att dra in lika mycket skatt som idag.

Sven-Olof Lodin uppges i Dagens Industri den 25 september (papperstidningen) varna för att det inte går att tillämpa hans modell fullt ut.

Det är nog en välbetänkt reservation. Det förutsätts att de finansiella företagen rensas ut. För dem krävs särskilda regler. Sen kan det vara svårt att skilja på räntor och kursvariationer. Och att beskatta ränteintäkter men vägra avdrag för räntekostnader kommer att leda till fantasifull skatteplanering och starka spänningar i systemet.

Ett eldorado för konsulter och akademiker; en mardröm för Skatteverket och domstolarna - och rättssäkerheten.

Om nu bolagsbeskattningen är så skadlig och farlig som alla bedömare är ense om, fråga då i stället varför vi måste ha en sådan skatt. Vad är det som gör den så tvingande nödvändig?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar