Vi får förstås inte in några bolagsskatter om skattesatsen är 0 procent, men beskattningsunderlaget för löne- och inkomstskatter och utdelningsskatter ökar när bolagen blir av med en kostnad och kan öka lönekostnader och utdelningar. I takt med ökande investeringar ökar beskattningsunderlagen ännu mer. Vem tror Hansson bekostar bolagens skatter? Det gör vi alla som köpare, löntagare och aktieägare. Bolagen har inga egna pengar utöver de genom vinster intjänade. Bolagens skattebetalningar är således bara ett slags förskottsbetalningar av skatter som vi (hushållen) annars i nämnda egenskaper skulle betala.

Bolagsskatten sägs vara den mest skadliga skatten. Det beror på att skattebasen är lättrörlig, det vill säga att det är lätt att slippa undan att betala den, mycket lättare än att komma undan inkomst- eller fastighetsskatt.
 
Jag hoppas att det inte är Åsa Hansson som uttryckt sig så. Det är en dåligt fungerande skatt, eftersom skattebasen är lättrörlig. Men skälet till att den är skadlig är den förorsakar ekonomiska snedvridningar och inoptimala affärs- och investeringsbeslut. Skatten påverkar finansieringslösningarna genom att räntan är avdragsgill medan kostnaden för eget kapital inte är det. Dessutom är skatten på grund av sin exceptionella komplexitet en rättssäkerhetsrisk.

Bolagsskattesatsen får gärna sjunka till 0 procent.