måndag 24 september 2012

ANDERS BORG OCH BOLAGSSKATTEN

Anders Borg höll idag sin sedvanliga presentation av budgetpropositionen inför Nationalekonomiska Föreningen.

Vid frågestunden ställde jag, mot bakgrund av

- hans flera gånger upprepade påpekande att bolagsskatten är en farlig skatt för investeringar och tillväxt och en skadlig skatt (vilket också underströks av  Bertil Holmlund från Uppsala Universitet)
- att skatten är
- relativt tämligen obetydlig (bara ca 7 procent av samtliga skatter och avgifter)
- oerhört komplicerad vilket skapar juridiska och praktiska problem
- känslig för investeringar och företagens finansiering med eget eller lånat kapital,
flyktig, dvs har en skattebas vilken kräver omfattande skyddsåtgärder i form av CFC-beskattning, transfer picing-regler, tunnkapitaliseringsregler, regler mot räntesnurror osv

frågan

VILKET ÄR ENLIGT DIN UPPFATTNING DET BÄSTA ARGUMENTET FÖR ATT ÖVER HUVUD TAGET BESKATTA BOLAGSVINSTER?

Anders Borg svarade
Jag tar nästan aldrig min utgångspunkt i hur ett optimalt system skulle se ut om vi tittar på alla teorier och all erfarenhet i världen – av det enkla skälet att jag är finansminister i Sverige. Jag får ta min utgångspunkt i var vi är. Vi har en bolagsskatt. Vi ska ha ordning och reda i offentliga finanser. Vi behöver göra en del utgiftsreformer, och vi behöver sänka en del andra skatter. Då får man föra frågan framåt.
Jag tror att vi i samband med att vi får företagsskatteutredningen, där en tänkbar idé är att vi går mot ett system av den karaktär som Tyskland och Frankrike nu förefaller enas om. Då kan man i olika steg fortsatt göra rätt kraftiga begränsningar på ränteavdragen, och då tror jag att man i sammanhanget ska göra det i flera steg och samtidigt sänka skattesatsen. Jag tror att det är fullt realistiskt att anta att vi kommer en bit under 20 procent i skattesats – någonstans runt 14–16 procent – när utredningarna kommer på plats. Vi får se lite grann var oppositionen landar. Det vore rimligt om man även från oppositionens sida ser ett behov av att gradvis sänka bolagsskatten på detta sätt. Men jag förstår att det finns en del andra drivkrafter där också.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar