måndag 3 september 2012

SKATTETILLÄGG FÖR JUHOLT

Håkan Juholt nekas avdrag för hyreskostnader, enligt SvD och DN den 3 september. Dessutom får han skattetillägg. Vad har han gjort?

Han har bott tillsammans med sin sambo och får därför inte avdrag med mer än hälften av sin hyreskostnad.

Han är enligt 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) berättigad till avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster---om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. Hänvisningarna till 9 och 60 kap. saknar relevans i detta fall. I 12 kap. finns bestämmelser om avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning. Enligt 18 § ska [ö]kade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där har har sin bostad dras av bara om --- 2. arbetet inte är kortvarigt men ändå är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att det kräver en fast anknytning till bostadorten. Bestämmelsen i p. 2 tar sikte bl.a. på riksdagsmäns uppdrag (prop. 1989/90:110 sid. 359).

Avdrag ska medges för vad som erfordras för uppdraget. Rimligen bör därvid storlek, standard och läge bedömas. Om Juholt tränger in sin sambo i en lägenhet anpassad för riksdagsmannauppdraget är hans ensak. Det behöver inte vara tecken på att lägenheten är alldeles för stor. Likaså att han inte kunnat förmå sin sambo att betala halva hyran. Har hon gjort det och yrkat eget avdrag är det en annan sak, för då har han ju inte haft kostnaden.

Jag kan tänka mig att andra riksdagsmän (oavsett om de släppt in sina anhöriga i lägenheten) fått avdrag med betydligt större belopp. En årshyra på 80 tkr som Juholt tycks ha betalt lär inte räcka till mer än en liten 2:a i Stockholmstrakten. Och vad får man för 43 tkr?

En bestämmelse om halvering av hyresavdraget för att man har sin make eller sambo boende finns inte. Och hur mycket av dessa irrelevanta omständigheter måste man upplysa om för att inte riskera skattetillägg? Nu verkar Juholt ha gjort samma sak som Skatteverket slagit ner på tidigare, så han kunde ju ha lagt till en upplysning om sambons närvaro. Å andra sidan var det väl närmast notoriskt vad som hänt. Inte ens handläggaren på Skatteverket kunde väl ha undgått skriverierna i oktober i fjol.

Har inte Skatteverket viktigare saker att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar