torsdag 13 september 2012

REDERIBESKATTNING IGEN

Handelsflottan halverad när rederierna flyr skattetrycket, skriver SvD den 13 september. På fem år har den svenska handelsflottan halverats. Omkring 5 000 jobb inom rederinäringen har försvunnit under perioden och fler fartyg är på väg att flaggas ut i höst. Det rapporterar Ekot.

Orsaken till att fler fartyg registreras utomlands och får utländsk flagg är skattemässiga skäl. Rederierna betalar mer skatt om fartygen är registrerade i Sverige. Rederinäringen och fackliga organisationer har i många år krävt att Sverige, som andra EU-länder, ska få slippa beskattning vid försäljningar av fartyg och istället betala en årlig tonnageskatt.

Jag har skrivit om detta tidigare.

Rederinäringen är ett sällsynt bra exempel på vinstbeskattningens idioti. Till skillnad mot andra branscher saknar rederi fast driftställe i verklig bemärkelse. Verksamhetet rör sig typiskt sett hela tiden. Fast driftställe i skatterättslig mening är bara en skrivbordskonstruktion - man har hittat på kriterier för att bestämma vad fast driftställe ska vara för något. Den stat som har sådant driftställe anses berättigad att beskatta verksamheten. Så ett rederi kan enkelt utan att det besvärar dess aktiviteter förläggas där ledningen tycker det är lämpligast. Om ett land saknar vinstbeskattning av rederier kan man förlägga verksamheten dit - (eller se till att man inte uppfyller villkoren för "fast driftställe" i länder med vinstbeskattning) om man vill undvika skatt.

Och varför ska länder stöta bort näringsverksamhet från sina territorier genom att beskatta vinsten? Inget land vill väl dra till sig förlustverksamheter! Ta betalt för vad verksamheten kostar med hamnavgifter och liknande för rederier. Och ett land som har särskilt välbelägna hamnar eller andra värdefulla tillgångar kan väl ta extra betalt för det. Varför ska landet ta betalt en gång till?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar