torsdag 20 september 2012

BARA FÖRSTA STEGET


Anders Borg har i dag lagt fram budgetpropositionen för 2013 för Riksdagen.
Vi tar ett steg mot en mer attraktiv bolagsskatt, men vi anser inte att vi har en tillräckligt attraktiv bolagsskatt än

säger han angående den till 22 procent sänkta bolagsskatten. Han nämner bland annat att Storbritannien kommer att följa upp med än större sänkningar av bolagsskatten än den Sverige nu genomför.

Skönt att höra. Utan bolagsskatt - eller en lägre skattesats än omvärlden, t.ex. 10 procent - behövs inga regler mot räntesnurror, inga underkapitaliseringsregler, transfer pricingproblemet försvinner, finansiering med eget kapital likställs med lånekapital.

Det blir en enorm förenkling av skattelagstiftningen och företagen slipper kalkylera med skatteeffekter.

Temporärt ökar företagens räntabilitet och därmed investeringsbenägenhet. Permanent - eller så länge omvärlden fortsätter att beskatta bolagsvinster - behåller Sverige denna fördel gentemot omvärlden.

SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar