torsdag 13 september 2012

DET BIDDE EN VANTTUMME

Idag avslöjade Regeringen sänkningen av bolagsskattesatsen. Det ska bli 22 procent. En sänkning med ynka 4,3 procentenheter. Regeringen jämför med den genomsnittliga skattesatsen i EU, som anges till 23,4 procent (inom OECD 25,5).  Men  vilket företag jämför med någon genomsnittlig skattesats? Vägd eller ej? Det finns fortfarande 12 OECD-stater (11 av dem i Europa) som har lägre skattesats än 22 procent. Idag. Vem vet hur det ser ut nästa år? Är landet lämpligt för viss verksamhet väljer företagen förstås att investera i något av dem med lägre skattesats. Om Sverige nöjer sig med att bara följa med i omvärldens skattesänkningar kommer landet aldrig att få någon konkurrensfördel. Endast genom att gå före kommer Sverige att ha en komparativ fördel och attrahera utländskt kapital, som förhoppningsvis stannar kvar när även omvärlden kommer ner till 0 procent.

Det kommer fortfarande att löna sig med skatteplanering genom transfer pricing, thin capitalisation och andra tekniker. Det kommer fortfarande att vara en besvärande skatteskillnad mellan finansiering av eget och lånat kapital. Regler mot räntesnurror, CFC-beskattning kommer att behövas. M.m.

Den extremt krångliga, resurskrävande och rättsosäkra - men systematiskt helt onödiga och feltänkta - bolagsbeskattningen ska finnas kvar. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att ta fram ytterligare förslag för att skapa en modern, effektiv och rättssäker förvaltningsprocess.
Med hänsyn till den globaliserade omvärlden har skatterätten blivit alltmer komplex. Detta gäller särskilt de regler som berör företagsbeskattningen och koncernbeskattningen. Många företag bedriver dessutom omfattande gränsöverskridande verksamhet. Både ombud och Skatteverket har därmed i allt högre grad specialiserat sin verksamhet. Såväl näringslivet som Skatteverket har tidigare framfört uppfattningen att det behövs specialisering av skattemål och ökad kompetens i de domstolar som hanterar skattemål.
Sänkningen  av bolagsskattesatsen antas minska statens inkomstav bolagsskatt med 16 miljarder kronor, så beskattningsformen kommer att bli ännu obetydligare än nu, c:a 5 % av totala skatteinkomster. Ja ännu mindre, eftersom skattebaserna för lön och utdelning och sociala avgifter ökar med skatteminskningen. Därtill kommer tillväxten av dessa skattebaser till följd av en förväntad ökad investeringstakt pga skattesänkningen.

Däremot missar Sverige att attrahera det utländska kapital som söker sig dit där kostnaderna (bl.a. skatterna) är som lägst och avkastningen som högst. Varför välja Sverige när skattesatsen är ungefär densamma som i många andra länder i Europa?

Dessutom föreslås ett investeraravdrag. En definitiv skattelättnad på 50 procent av tillskjutet belopp upp till 1,3 milj kr.

Småföretagen är ointresserade. Inte så konstigt. Levebrödsföretag där hela vinsten tas ut som lön har ingen glädje av lägre bolagsskatt. Men nu gäller det ju att attrahera nytt kapital och stimulera tillväxt. Tillväxten kommer genom vinsten. Tillväxten är vinsten. Vinsten är tillväxt.

SvD  DN SvD
SvD
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar