fredag 23 april 2010

CARL B HAMILTON OCH KAPITALSKATTERNA

Jag ser till min stora glädje att Carl B Hamilton (fp) i en intervju för Dagens Industri den 23 april vill reducera skatten på bolagsvinster och avskaffa dubbelbeskattningen på aktier. Carl, om man tar bort bolagsskatten, försvinner dubbelbeskattningen automatiskt. Det är ett mycket enklare sätt att ta bort dubbelbeskattningen än att sänka skatten på utdelningar. Ett problem med sänkt skatt på utdelningar är att man då måste reducera skatten på räntor, vilket - som du säger i intervjun - är probelmatiskt med tanke på bostadsägarnas ränteavdrag. Avskaffad bolagsskatt är bra även för småföretag - då växer de med 35 procent ytterligare.

Och i valet mellan skattefrihet för arbetsfria inkomster och generellt stärkande av företagen som arbetsplatser, borde valet vara enkelt.

Du har hört mina argument för avskaffad bolagsskatt förr, men alla andra hänvisar jag hit och till den bok jag och Erik Norrman skrivit, som jag vet att Jan Björklund redan har. En sammanfattning på engelska finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar