fredag 23 april 2010

STATEN BÖR STIMULERA - INTE ÄGA

Rubriken har jag stulit från Rune Anderssons kommentar i dagens DI till IVAs förslag om pengar till innovationspolitiken i DI den 17 april, som jag kommenterade häromdagen.

Som Rune Andersson skriver är generella åtgärder från statens sida - t.ex. inom skatteområdet - viktigast. Staten bör hålla sig borta från ägandet och i stället skapa ett bra tillväxtklimat - inte minst inom skatteområdet - så att vi får många nya företag inom olika områden.

Kunde inte ha sagt det bättre själv. Den bästa åtgärden är att ta bort det mest uppenbara hindret för tillväxten i företagen - bolagsskatten. Men det vet jag att du inte håller med om, Rune. Men du kan väl ändra dig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar